Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Aegean Regatta

Επισημοποιήθηκε η συμμετοχή μας για την Aegean Regatta 2011 με την ανάρτηση του σκάφους στη επίσημη λίστα.

Ο αγώνας ανοίγει πανιά από το Καρλοβασι της Σάμου στης 21 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στη Ρόδο στης 26 Αυγούστου μετά από μία διαδρομή 140 ναυτικών μιλίων με ενδιάμεσους σταθμούς το Λακκί της Λέρου και τους Πάλους της Νισύρου.

Το πρόγραμμα της Aegean Regatta 2011 είναι το ακόλουθο:


Δηλώσεις εγγραφής Καρλοβασι Σάμου

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

Από 09:00 έως 14:00 και 18:00 έως 21:00

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

Από 09:00 – 14:00

Έλεγχος καταμετρήσεων και επιθεωρήσεις σκαφών.

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

Από 10:00 έως 16:00

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

Από 10:00 έως 16:00

Συνάντηση κυβερνητών

Σαββάτο 20 Αυγούστου 20:00

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

1η Ιστιοδρομία:

Καρλόβασι Σάμου – Λακκί Λέρου

Απόσταση 50νμ. περίπου


Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Ελεύθερη ημέρα.

Τρίτη 23 Αυγούστου 2011

2η ιστιοδρομία:

Λακκί Λέρου – Πάλοι Νίσυρος

Απόσταση 40νμ. Περίπου

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Ελεύθερη ημέρα.

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

3η Ιστιοδρομία:

Πάλοι Νισύρου – Ρόδος

Απόσταση 52νμ. περίπου

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

4η & 5η Ιστιοδρομία:

Διαδρομή 2 Χ ( όρτσα-πρίμα) ή 1 Χ παράκτια διαδρομή

Απόσταση 12νμ. Περίπου

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011

Απονομή Επάθλων ώρα 21:00