Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

17ο Κύπελλο άνοιξης

Επιστροφή στους αγώνες με τη συμμετοχή μας στο 17ο Κύπελλο Άνοιξης που διοργανώνει ο ΝΑΟΒ.

Το Κύπελλο άνοιξης χωρίζετε σε τρεις διαφορετικούς αγώνες: στον αγώνα του Πατρόκλου, τις παλινδρομικές διαδρομές και τη Τζια.

  • 28/5 Πάτροκλος 2011
  • 29/5 Παλινδρομικές 2011
  • 3-5/6 Κέα 2011

Τη προκήρυξη αγώνα θα βρείτε Εδώ

Η σύνθεση του πληρώματος για τον κάθε αγώνα θα ανακοινωθεί σύντομα.