Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008

Ανακοίνωση

Την Παρασκευή 30 Ιουνίου και ώρα 20:00 θα γίνει το skippers meeting στα γραφεία του ΝΑΟΒ. Το ζύγισμα των πληρωμάτων δεν είναι υποχρεωτικό για τα ORC int. N.